Что такое панические атаки и как с ними справиться - Лайфхакер

Что такое панические атаки и как с ними справиться — Лайфхакер

Paanikahäire

Paanikahäire põhitunnuseks on häirivate hirmuhoogude tekkimine, mille ajal võidakse tunda südamepekslemist või kiirenenud pulssi, hingetust, lämbumistunnet, valu rinnas, iiveldust või kõhuvalu, nõrkust, peapööritust või minestamistunnet, ebareaalsusetunnet, hirmu enesevalitsuse kaotuse, surma või hulluksminemise ees, higistamist, värisemist, käte ja jalgade kirvendust, külmavärinad või kuumahooge.

Kuigi paanikahoog on paanikahäire keskseks mõisteks, ei tähenda selle ühekordne esinemine veel psüühikahäire olemasolu, kuid on kindlasti märgiks sellest, et tuleks tähelepanu suunata oma vaimsele tervisele ja heaolule.

Paanikahoog läheb tavaliselt üle umbes 10 minutiga, kuid mõned selle tunnused võivad püsida ka kauem. Subjektiivselt on paanikahoo ajal siiski jube tunne ning kogemus sellest võib jääda hirmutava mälestusena mällu pikaks ajaks. See võib omakorda tingida paanikahooga seostatavate olukordade vältimist. Näiteks kui esimene paanikahoog tekkis kehalise kasvatuse tunnis, võidakse hakata vältima tunnis käimist või üldse kõike sportimisega seotut.

Paanikahoog võib tekkida inimesele täiesti ootamatult „kui välk selgest taevast” või vallanduda mingi kindla olukorra, ärritaja, vaimse seisundi mõjul; paanikahood võivad esineda ka une ajal.

Kuna paljud paanikahoo tunnused on seotud kehalise enesetundega, võib tekkida hirm kehalise haiguse ees ning tihti otsitakse esmast abi näiteks perearstilt.

Reeglina algavad paanikahood hilises teismeeas või kahekümnendates eluaastates.

Põhjused

Paanikahoogude ja paanikahäire tekkimisel ei ole ühte kindlat põhjust, tavaliselt on vaja mitut kokkulangevat tegurit, mille hulka kuuluvad keemilise tasakaalu häired peaajus, stressi tekitavad sündmused ja pärilikkus.

Ajukeemia

Inimese aju on üks keeruline organ, mille toimimist uuritakse innukalt, kuid päris 100% kindlusega selle kohta täpset seletust anda ei saa, alljärgnevalt on ära toodud üks arvatav ärevuse tekkimise teekond.

Ärevust seostatakse aju ühe põhilise virgatsaine serotoniiniga ning ajutüve osa amügdalaga. Virgatsainete ülesanne on toimetada ajus informatsiooni ühelt närvirakult teisele ning erinevad omavahel seotud aju osad analüüsivad nii kehas kui kehast väljastpoolt saadud informatsiooni, et luua sobilik reaktsioon.

Esmalt tajub inimene mingit olukorda, mida analüüsib aju prefrontaalne ajukoor ja insula, hinnates selle kas ohtlikuks või ohutuks. Selline info salvestatakse mäluga seotud hippokampusesse. Hippokampus ning aju teised mainitud struktuurid mõjutavad ohtlikuks hinnatud olukorra puhul amügdalat, mis stimuleerib omakorda ajustruktuure, mille tulemusel tekib füsioloogiline ja käitumuslik erutuvus, vabaneb adrenaliin, kiireneb hingamine ning luuakse valmisolek vältivaks ja kaitsvaks käitumiseks.

Kui mingil põhjusel on aju arenemise jooksul amügdala ja sellega seotud ärevuse süsteem liiga tihti või liiga intensiivselt kasutuses olnud, muutub see süsteem tundlikumaks kui vaja ning reageerib hinnanguga „oht“ ka täiesti ohututes olukordades. Arvatakse, et kui serotoniini on liiga vähe, võib aju reageerida üle ja tekitada ärevust ja hirmutunnet siis, kui see ei ole inimesele kasulik, vaid hakkab hoopis elu häirima.

Ärevuse süsteemi liiga tundlikuks muutumise täpseid põhjusi ei teata ning iga inimese puhul võib see olla veidi erinev; üldiselt on tegemist siiski ilmselt ülemäärase stressi tagajärjega. Stressi võivad aga tekitada erinevatele inimestele erinevad asjad ning olukorrad.

Боли при панических атаках

Неприятные боли в желудочно-кишечном тракте, в области груди, сдавливающие головные и иные боли могут быть ошибочно приняты за симптом заболевания внутренних органов. Однако если болевые ощущения появляются на фоне невротического состояния, то следует говорить о последствиях невроза, а не об отдельной болезни. В частности, такие ощущения вызываются организмом на фоне приступа панической атаки.

Самый распространённый вид боли среди людей, имеющих психосоматическое заболевание, — головная. По некоторым подсчётам, она встречается у 2/3 женщин и 1/3 мужчин, которые подвержены приступам панических атак.

Панические боли: виды, причины, осложнения

Выделяют, по меньшей мере, 5 основных видов: головная, мышечная, сердечная, желудочно-кишечная и генитальная боли, а также боли в спине. В ряде случаев у пациентов наблюдается несколько протекающих болезненных ощущений. Например, одновременно появляется сдавливание в височной и грудной области.

Читайте также:  Аллергия на коровий белок непереносимость белка коровьего молока 1

Головная боль

Может возникнуть как за некоторое время до панической атаки (страх перед тем, что должно случиться), так и во время приступа. Характерная симптоматика:

 • ощутимое сдавливание в височной, затылочной и иных областях;
 • повышенное давление;
 • небольшое головокружение;
 • общий упадок сил.

В 50% случаев сопровождается учащённым сердцебиением и болезненными ощущениями в области живота. Реже появляется тошнота, затрудняется дыхание.

Причина: нарушения в функционировании нервной, вегетативной системах. Выброс в кровь адреналина (гормон страха), серотонина (гормон счастья) и норадреналина (гормон ярости). Следствие панического расстройства.

Мышечная боль

Проявляется в виде спастического (непреднамеренного) сокращения мышц (возникновение спазмов). В отдельных случаях перетекает в продолжительные судороги.

При панических атаках боли в мышцах возникают крайне редко, поэтому такой симптом называют атипичным. Чаще всего затрагиваются мышцы ног: икроножные, а также ступни и пальцы ног.

Нужно заметить, что мышечная боль также может явиться следствием нездорового образа жизни, нехватки в организме важных микроэлементов (магний, калий, кальций и др.) и витаминов (особенно группы B).

Причина: общее перенапряжение организма, недостаток необходимых элементов в питании.

Сердечная боль

Как правило, идёт вкупе с головной болью — такое сочетание встречается приблизительно у 2/3 людей, подверженных приступам панической атаки. Выражается в следующем виде:

 • сдавливание в солнечном сплетении;
 • учащённое сердцебиение;
 • жжение в груди;
 • повышенное артериальное давление;
 • головокружение;
 • неспокойное учащённое дыхание.

Симптомы могут быть ошибочно приняты за приступ инфаркта, что усложняет процесс протекания панической атаки, удлиняет его. Чтобы исключить подобную возможность, следует провериться у профильных специалистов (кардиолог, невролог, психиатр).

Причина: официальная медицина объясняет подобную боль проявлением вегетососудистой дистонии, нарушениями в работе нервной системы.

Желудочно-кишечная боль

Вторая по популярности возникновения боль при панических атаках. Зачастую является синдромом раздражённого кишечника (СРК). Проявляет себя следующим образом:

 • запор или, напротив, понос;
 • частые позывы в туалет, дефекация более 3-х раз в сутки;
 • боль в районе пупка;
 • расстройство желудка;
 • тошнота, рвота, отсутствие аппетита.

Возникает и до, и во время, и после приступа паники. Боль заметно усиливается в кратковременный период интенсивной панической атаки (15 минут). Затем постепенно угасает, «оставив» последствия в виде запора или поноса.

Причина: СРК может протекать на фоне панической атаки, поскольку основание возникновения синдрома — нервозное состояние пациента.

Генитальная боль

Чаще говорят о специфическом болевом ощущении в области внутренних половых органов (матки, предстательной железы). Встречается также дискомфорт во влагалище и половом члене.

Сопровождается нарушениями половой функции: фригидность, импотенция, снижение полового влечения и др.

Причина: нервозное состояние, сопровождающееся гормональным сбоем. Встречается у подростков в период полового созревания, у беременных женщин, а также у людей, у которых есть нарушения в работе гормональной системы организма.

Боли в спине

Главным связующим заболеванием специалисты называют остеохондроз, локализованный в шейном отделе. Сопровождается:

 • нарушениями походки;
 • судорогами;
 • покалыванием, онемением конечностей;
 • сдавленной головной болью.

Причина: вертебрология говорит, что оказываемое сдавливание на позвоночные артерии деформирует позвонки и межпозвонковые диски, вызывая остеохондроз.

Осложнения болей при панических атаках

Все виды болезненных ощущений (в том числе не перечисленных в этой статье) являются следствием психосоматического заболевания. При помощи боли тело «сообщает» человеку, что в работе организма произошёл сбой, который следует исправить.

Учитывая характер и психосоматическую причину болей, а также отсутствие параллельных болезней, осложнения выглядят так:

 1. Развитие генерализованного тревожного расстройства. Это тяжёлые панические атаки, длящиеся около часа.
 2. Возникновение навязчивых состояний. Сюда входят все виды фобий.
 3. Появление депрессии. Постоянное ощущение собственной ограниченности в движениях, невозможность полноценной жизни вводит человека в депрессивное состояние.
 4. Злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами. Этот пункт является следствием неудовлетворённости собственной жизнью и желанием забыть проблемы.
Читайте также:  Диклофенак (Diclofenac) - инструкция по применению, состав, аналоги препарата, дозировки, побочные д

С физиологической стороны не должно быть осложнений, если боли вызваны именно психическим расстройством (это устанавливает врач).

Осторожно, паническая атака! О ее симптомах и возможном выходе из нее

”Спустилась в подземный переход и вдруг начала задыхаться, сердце заколотилось, в горле появился ком, дышать стало нечем… Больше ничего не помню. Очнулась на бетонном полу от нашатыря…” Из рассказа, пережившей паническую атаку. О панических атаках, симптомах и возможном выходе из них, говорим с психотерапевтом Ольгой Васильевой.

Для многих людей до страха знакомая ситуация. Возраст людей, подверженных им колеблется начинается от 20 лет. Более конкретную статистику привести сложно.
«Причин возникновения панических атак, — говорит Ольга Васильева, — множество». Избавление от панических атак в Эстонии — прерогатива психологов и психиатров в зависимости от сложности проблемы отдельно взятого пациента. В более сложных случаях люди получают лечение и в клинике неврозов.

Что важно знать и понимать, подчеркнула психотерапевт, так это то, что панические приступы длятся недолго — 10-15 минут. Другое дело, что человек, переживший паническую атаку, чувствует себя разбитым после нее еще 2-3 дня, что не уменьшает страха перед следующим подобным приступом. А страх нагнетает еще больший страх, что может привести уже к следующей панической атаке.

Мужчины, женщины и панические атаки

По словам психотерапевта Ольги Васильевой, паническим атакам чаще подвержены женщины. Они более эмоциональны и ранимы. В перечне причин появления панических атак: информационный перегруз, развод, смерть близких, одиночество, потеря социального статуса, рухнувшая карьера, гормональные сбои (климакс).

Мужчины от панических атак страдают гораздо реже. Во-первых, сильный пол воспринимает происходящее вокруг них более спокойно.

Во-вторых, мужчины снимают стрессы с помощью спорта, рыбалки, охоты, футбола, мужских встреч и иных ”мальчиковых” увлечений.

Мужчины гораздо менее склонны обращать внимание на то, что думают о них окружающие, в отличие от женщин.

«В-третьих, — говорит Ольга Васильева, — если мужчина испытывает стресс на работе, он ее меняет, в отличие от женщины, которая зачастую испытывает страх от того, что может не найти другую работу». Безусловно, уточнила психотерапевт, есть еще алкоголь и наркотики, но это уже другая история.

И последнее о мужчинах: они гораздо реже, а также более неохотно, нежели женщины, обращаются к докторам за консультацией и помощью, что уж говорить о визите к психологу или к психиатру!

Симптомы и их вариации на ”заданную тему”

В своем большинстве симптомы, делает акцент психотерапевт, носят ярко выраженный физиологический характер. Однако, все становится предельно понятно только после прохождения обследования, которое назначает семейный врач.

Дело в том, что даже сильнейшие вегетативные проявления зачастую являются средствием нарушения функций именно нервной системы, а не чем-то иным.

Итак, общеизвестные признаки панической атаки: частое сердцебиение (тахикария); повышенная потливость; озноб; прилив (жар); дрожь в руках и ногах; затрудненное дыхание (до удушья); боль или покалываение в левой стороне груди; боли в животе; тошнота; ком в горле; онемение рук и ног; давление (повышение, понижение), потеря координации; обморок.

Симптоматика панических атак многолика, поэтому люди, их испытывающие, изначально склонны подозревать у себя серьезные заболевания. Диагнозы, как правило, ставятся самостоятельно посредством интернета.

Итак, прединфарктные ощущения: ноет, колет, болит, стучит, останавливается, работает с перебоями, «разрывается» на части, учащение пульса, повышенное давление…

При подобных симптомах делается кардиограмма или еще что-то (на усмотрение семейного врача), которые и покажут, все ли в порядке с сердцем;

Читайте также:  Рейтинг лучших мазей для заживления швов после операции в 2020 году

Прединсультные признаки: ощущение мурашек по телу во время приступа, повышенное до 140/90 — 160/100, болит голова, немеют мышцы лица, ухушается зрение, шатает, головокружение. Этого, как правило, достаточно для пациента, чтобы он точно ”понял”: до инсульта осталось полшага, но недостаточно для врача.

Психическое расстройство: человек думает, что сходит с ума, боится совершить нечто ужасное, испытывает ощущение нереальности происходящего. К этому добавляется страх выхода из дома или страх остаться дома в одиночестве.

Ольга Васильева вспоминает, что у нее была пациентка, которая, впав в подобное состояние, не выходила из дома две недели, пока родные силой не привели ее к семейному врачу, направившего ее на лечение уже к врачу-специалисту.

Дело в том, заметила она, что сознательное ограничение человеком пребывания в местах и ситуациях, которые могут спровоцировать возникновение симптомов паники, чревато тем, что, в конечном счете, постоянная интенсивная тревога перерастет в тревожно-фобическое расстройство, к которому нередко присоединяется уже и реактивная депрессия, что может усложнить лечение.

Причины панических атак

Причин множество, говорит Ольга Васильева, разбираться следует пошагово. Потому о каких-то конкретно причинах говорить невозможно. Человеческая психика до конца не изучена, да и каждый человек уникален, как уникальна и его нервная система.

Возникновение панических атак могут провоцировать следующие факторы: генетическая предрасположенность; воспитание — родительская непоследовательность, чрезмерная требовательность и критичность со стороны родителей по отношению к ребенку; пребывание в неблагоприятной обстановке (родители-алкоголики, частые семейные конфликты); особенность нервной системы человека; пережитое насилие, да много чего.

По словам психотерапевта, панические атаки говорят не о каком-либо психическом заболевании, как склонны думать некоторые. Отнюдь, атаки сигнализируют человеку о том, что он находится в состоянии сильного стресса.

А вот пусковыми механизмами появления панических атак могут стать: ассоциации с пережитым, передвижение в общественном транспорте, присутствие в местах скопления людей, пребывание в замкнутых помещениях, необходимость выступления перед публикой.

Как объясняет Ольга Васильева, все то, что начинает вытворять организм со своим ”владельцем”, можно отнести к форме тревожного расстройства. Это попытка организма довести до сознания факт того, что он живет в постоянном нервном напряжении.

Человек способен адаптировать свою жизнь даже к очень сильному стрессу, после чего человек элементарно забывает, что когда-то находился в совершенно ином эмоциональном состоянии. Но тело помнит. Тело терпит до последнего, а потом начинает реагировать спазмами мышц и сосудов, буквально скручивая этим себя пополам. И, как следствие, — приступы паники.

Так что, подвела черту под объяснением такого явления, как ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ, психотерапевт Ольга Васильева, истинная причина страданий — психологическая.
Исчезнет повод для тревог, прекратятся и панические приступы.

Избавиться от атак, если они редки, а не повторяются раз за разом, возможно.

Для этого надо освободить для себя побольше свободного времени и заняться тем, что нравится: освоить — медитацию, плавание, танцы, йогу, прогулки на свежем воздухе в любую погоду, отказаться от курения и алкоголя, исключить (сократить до минимума) продукты и напитки с кофеином, освоить дыхательные техники, отрегулировать сон, прекратить бояться летального исхода во время атак (он невозможен), а также перестать бояться всего на свете и начать жить.

NB! Несмотря на все советы по самостоятельному выходу из тревожных и панических состояний, Ольга Васильева настоятельно рекомендует: если панические атаки не отступают, срочно обратиться за помощью к врачам, которые на основании обследования и примут решение, какое лечение назначить: досточно психотерапии или уже нужно медикаментозное.
И, конечно, желает всем крепкого душевного здоровья!

Ссылка на основную публикацию
Что такое дереализация и деперсонализация и как люди живут с ними
Что такое синдром дереализации — деперсонализации, из-за которого можно потерять себя, мир, пространство и время Синдром дереализации — деперсонализации встречается...
Что показывает МРТ головного мозга онкологический центр; Sofia
Какие болезни может выявить МРТ Такой метод, как магнитно-резонансная томография уже давно получил широкое применение в медицине. Благодаря тому, что...
Что показывает общий анализ мочи
Общий анализ мочи – что показывает у взрослых? При подозрении на любые болезни мочеполовой системы обязательно проводится общий анализ мочи...
Что такое детский массаж виды и польза массажа для детей
Детский массаж В медицинских услугах часто используют термин «педиатрия» для описания видов лечения детей в учреждениях здравоохранения. Слово «педиатрический» является...
Adblock detector